Voorsmaakje Optigage Boost

Voorsmaakje Optigage Boost

De 5 meest voorkomende multichannel ‘product-boosters’

De boodschap over geneesmiddelen is van origine research-technisch, om de hoge effectiviteit van een geneesmidden te “bewijzen”. In de competititieve en sterk gereglementeerde farma-markt hebben alle spelers en alle producten een hoge basiskwaliteit. Hoe differentieer je dan en hoe helpt een multichannelaanpak daarbij? 

Bij het opzetten van actieplannen -met product-, research- en salesteams, zijn er alvast 5 “ingrepen” op boodschap en/of kanaal die de relatie met de artsen significant verbeteren.

  • Technische productkenmerken doorvertalen naar patiëntenvoordelen.

Je ziet bij artsen een evolutie van een technisch discours over een product naar wat het betekent voor een patiënt inz. werking, levenskwaliteit en gebruikersgemak. Slaag je erin werkingsmechanismen te hertalen naar zichtbare resultaten, naar impacts op het leven van een patiënt (en wat wél nog allemaal mogelijk is!), naar hoe een patiënt een geneesmiddel zelf kan toedienen, naar bijwerkingen en hoe je daar het best mee omgaat? Dan connecteer je beter met arts en patiënt.

  • Het concretiseren naar patiëntencases

Elke aandoening komt voor in gradaties en elke patiënt kijkt anders naar zijn/haar situatie. Een arts maakt keuzes in die context: bijvoorbeeld de ernst van de aandoening, de fysieke paraatheid van de patiënt, steun van de omgeving, resultaten van eerdere behandelingen. Speel in op die context en plaats je geneesmiddel ook in specifiek cases. Didactisch materiaal voor patiënten wordt ook toegankelijker met case-voorbeelden.

  • Het persoonlijke contact met de sales rep anders uitspelen 

Het toenemend aantal digitale contacten versnelt artsen hun ervaring met geneesmiddelen. Artsen bepalen zelf meer via welke weg ze info willen ontvangen en wanneer. In die realiteit speelt de sales rep nog altijd een belangrijke, maar een andere rol. Bovenop de basisinformatie die de arts al heeft ontvangen of zelf opgevraagd, maakt de sales rep het verschil met gepersonaliseerde info en toegang tot bv. opleidingen en sessies.

  • Een kanaal tactisch gebruiken rond één specifieke boodschap

Met een arsenaal aan (digitale) kanalen maak je best keuzes welk kanaal je waarvoor inzet. Zo kan je bv. bij de lancering van een nieuw middel een reeks webinars opbouwen rond de registratie van een geneesmiddel en de wetenschappelijke studie daarachter. 

  • De boodschap en kanaalkeuze laten evolueren i.f.v. de ervaring van de arts

Als een arts ervaring genoeg heeft en de kenmerken van een geneesmiddel beheerst, moet de boodschap “mee opschuiven”. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe geneeskundige doorbraken, nieuwe patiëntencases, nieuwe manieren om neveneffecten in te dijken? Zo blijft de boodschap relevant en houd je “nieuwswaarde” naar de arts.