Belang van een weldoordachte multichannel strategie

Belang van een weldoordachte multichannel strategie

Het belang van multichannel aanpak om met artsen te interageren staat al lang niet meer ter discussie. Dit is meer dan ooit één van de belangrijkste uitdagingen van de sales en marketing teams bij pharmaceutische bedrijven.

Enerzijds verwijzen meer en meer artsen naar wetenschappelijke publicaties, de guidelines, KOL’s als hun belangrijkste informatiekanalen. Geloven en gebruiken zij daarom minder de kanalen van de pharmaceutische industrie?

Anderzijds heeft COVID19 een enorme boost gegeven aan remote interacties via digitale kanalen. We zien daarbij dat farma’s eigen kanalen zoals medical education, webinars en zelfs e-mails geapprecieerd worden door artsen en impact hebben op de kennis en het voorschrijfgedrag. Ook persoonlijk contact met sales reps blijft in veel treatment areas en specialistengroepen belangrijk, al dan niet opnieuw live.

Alle studies wijzen uit dat de toekomst aan de hybride modellen is. Vraag wordt dan in welke verhouding? Wanneer remote of face-to-face?

En in welke mate is het naast deze veelheid aan “earned” en “owned” channels nog zinvol en nuttig om ook advertenties te plaatsen, events en patiëntenverenigingen te sponsoren, …

Hoe werk je toe naar die 'ultieme mix' van earned, owned & bought channels

Dit is een ingewikkeld beslissingsproces dat best wordt aangestuurd door facts&figures die diepgaand inzicht geven in:

  1. De houding en het gedrag van de artsen zodat we de kanalen selecteren die impactvol zijn en de boodschap die we willen brengen kunnen dragen.

  2. De performantie van de huidige kanalen mix op basis van hun vermogen om de geviseerde artsen ook effectief te bereiken met een boodschap die zij relevant vinden en die invloed heeft op hun voorschrijfgedrag.

  3. De performantie van de multichannel strategie van de belangrijkste concurrenten zodat de eigen multichannel strategie ook daadwerkelijk voldoende competitief is.